Příloha č.4  REGISTR NEBEZPEČÍ A  OPATŘENÍ PROTI NEBEZPEČÍ –Obsah –rizik

 

Poznámka k práci s registrem v digitální podobě: Kliknout na modře podtrženou identifikaci rizika – anebo v tisku vyhledat riziko – označeni na dokumentu RIZčíslo. Každé riziko obsahuje zdroj nebezpečí, ohrožení a opatření proti ohrožení. Takto vypracovaný registr je podkladem pro Informaci o rizicích viz příloha 5. V této příloze má opatření identifikaci Rpoř.číslo-pořadové číslo zdroje nebezpečí (k tomu jsou automaticky přiřazena všechna opatření ve stejném řádku jako zdroj nebezpečí) ; Tento registr je postupně aktualizován po předání

rizik a opatření od zhotovitele. Aktualizaci zajistí pověřená osoba a promítne aktualizaci do aktuální informace o rizicích.

R03

Staveniště – pohyb strojů a osob, skladov

ání,

manipulace atp.

R04

Administrativní, projekční, konstruktérské a jiné THP činnosti včetně prodejní činnosti v objektech

R05

Výrobní a provozní budovy

R06

Dílenské pracoviště

R07

Dílenské stroje a zařízení

R08

Ruční nářadí

R09

Mechanizované nářadí

R10

Mechanizované nářadí se spalovacím motorem

R11

Prostředky malé mechanizace

R12

Žebříky přenosné

R13

Ruční manipulace a skladování

R14

Čisticí zařízení WAP apod.

R15

Kovoobráběcí stroje

R16

Stroje na dělení kovového materiálu

R17

Tvářecí stroje

R18

Dřevoobráběcí stroje

R19

Svařování

R20

Jeřábová doprava - jeřáb v dílně

R21

Staveniště

R22

Práce ve výškách

R23

Zemní práce

R24

Montážní práce

R25

Ohýbačka trubek

R26

Bourací a rekonstrukční práce

R27

Zednické práce

R28

Lešení

R29

Jeřábová doprava a AD jeřáb

R30

Vertikální doprava materiálu

R31

Vázací prostředky

R32

Kladky, vrátky

R33

Pohyblivé pracovní plošiny

R34

Sklenářské práce

R35

Malířské a natěračské práce

R36

Vozíky se spalovacím motorem

R37

Silniční vozidla

R38

Vozidla a stroje

R39

Zvedáky

R40

Stavební stroje

R41

Nosiče kontejneru

R42

Lepení krytin

R43

Tlaková zařízení

R44

Atmosférická a statická elektřina

R45

Elektřina

R46

Nebezpečné látky

R47

Hořlavé plyny

R48

Hluk

R49

Vibrace

R50

Průmyslové prachy

R51

Betonové konstrukce

R52

Technický stav, opravy a údržba stavebních strojů

R53

Přepravníky směsí

R54

Přepravníky a zásobníky volně loženého cementu

R55

Vibrátory

R56

Strojní beranidla a vibroberanidla

R57

Silniční stroje - finišery

R58

Silniční stroje - srovnávače - grejdry

R59

Silniční stroje - válce

R60

Stroje a zařízení pro vrtné práce

R61

Stroje zařízení pro protlačování a mikrotunelování

R62

Práce na vysokých objektech a střechách 

R63

Vstřelovací práce 

R64

Stříkací pistole

R65

Ruční motorové řetězové pily, travní sekačky

R66

Pomocné stroje ve stavebnictví - kompresory, mechanické lopaty, kladiva, brusky, frézky do zdiva a betonu apod.

R67

Dopravníky, zásobníky, sila, bunkry

R68

Věžové stavení jeřáby

R69

Stabilní výtahy

R70

Práce s lasery

R71

Ruční dopravy zeminy

R72

Zemní práce v zimě

R73

Požární ochrana (školení a pod položkou R73 je test školení)

R74

Odpadové hospodářství a životní prostředí

R75

OOPP  (směrnice a která profese má mít jaké OOPP)

R76

Chybějící, nesprávně umístěné bezpečnostní značení (vynecháno – jen je jako upozornění, že i to je riziko!)

R77

Doprava kolejovou - polní - dráhou

R78

Kladka jednoduchá

R79

Natavovací zařízení - propan butan

R80

Práce se živicemi