CENOVÁ NABÍDKA A PODMÍNKY DODÁNÍ 

 

I.Varianta ......................................cena 5.000 Kč bez DPH (6.000 Kč včetně DPH)

I.Varianta Obsahuje :

Uvedenou metodiku v prezentaci + registr nebezpečí s riziky a opatřeními pro všechny okruhy dle obsahu registru nebezpečí, ale v plném rozsahu po kliknutí na odkaz a navíc :

Vše ve formátu WORD dokumentů, aby se daly zařadit do dokumentů Vašeho systému.

Přidán bude ještě formulář Seznámení s riziky a podmínkami stavby pro pracovníky na staveništi

Dále obsahuje registr legislativy (rovněž ve formátu WORD)

II. Varianta ..................................cena 7.000 Kč bez DPH (8.400 Kč včetně DPH)

II. Varianta obsahuje:

vše jako I. Varianta, ale celý registr je upraven tak, že k položkám opatření jsou uvedeny odkazy na právní požadavky platné od roku 2006 (tedy na zákony, nařízení vlády, vyhlášky, popřípadě normy, nejsou-li opatření dána v právních předpisech, anebo na základě metodik a postupů od výrobců a dodavatelů) – bude tedy přidán poslední sloupec - viz příloha 2

III. Varianta ..................................základní cena 3.000 Kč bez DPH (3.600 Kč včetně DPH)

                        + za každý soubor (za každou A4 i započatou) 100 Kč bez DPH (120 Kč včetně DPH)

 (tato cena je pak včetně přidání odkazů na právní požadavky tak jak je uvedeno ve variantě II,

ale upozorňuji, že ve variantě II naroste zřejmě počet stránek - vzhledem k přidání oněch odkazů)

 

Aktualizace – legislativního registru-četnost, dle zvážení autora , je zdarma

Aktualizace – legislativního registru, dtto registru nebezpečí (podle změn

v legislativním registru ................................1x rok / 500 Kč bez DPH (600 Kč včetně DPH)

Doplnění věcného obsahu registru nebezpečí – podle potřeb odběratele (například zadáním prací, které se vyskytují a nejsou uvedeny ve stávajícím registru ....................dle konkrétní objednávky a rozsahu, cca 1 A4 za 250 Kč

- podle I.Varianty a 300 Kč u II. varianty (případně III. varianty) ;

Dodací podmínky :

1.Vaše objednávka dle zvolené varianty + zvolená aktualizace

2. Uhrazení proforma faktury, na základě zaslané objednávky s Vašimi identifikačními údaji

3. Do jednoho 7 dnů obdržíte objednanou I.variantu

4. Do 21 dnů obdržíte objednanou II. variantu

Můžete si nejprve zaplatit I.variantu, kterou dodáme na CD do 7 dnů, a posléze doplatit 2.000 Kč + DPH

Případně část III.varianty

 

Ing.Vlasta Čudanová