PREZENTACE SOUBORŮ PREVENCE RIZIK

OBCHODNÍ:

Ing. Vlasta Čudanová ; telefon. 608 169 237 ; sqe@sqe.cz

IČO: 18139256 DIČ: CZ505203175

Osvědčení –pro koordinátora BOZP

Živnostenský list

Cena  a podmínky dodání

 

PRODUKT :

Metodika ve vztahu k úkolům prevence rizik (s přílohami, které objasňují problematiku)

Registr nebezpečí (stávající je bez odkazů na právní předpisy, obsahuje seznam a soubory, s riziky a opatřeními proti negativním dopadům těchto rizik-v rámci prezentace máte přístum jen k některým dokumentům)

Právní registr (je to jen seznam)

Informaci o rizicích (metodika, jak by měl vypadat výsledek Vaší práce s námi dodanými dokumenty)

Inovovaný registr - ukázka  ( inovaci provádíme jen pro soubory, které si zákazník objedná)